O nas

thinkingarchitects to innowacyjne, kreatywne studio architektoniczne, założone w 2011 roku przez architekta Jakuba Gwizdałę.

Jakub studiował na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, w 2010 obronił dyplom na Politechnice Poznańskiej w ramach programu Dyplom u Mistrza, którego przedmiotem był projekt SPA i hotelu butikowego w Puszczykowie. Od tego samego roku Jakub pracował nad konceptualnymi fazami obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowej i zagospodarowania przestrzeni publicznej, skupiając się na potrzebach użytkowników, percepcji przestrzeni i wygody użytkowania, z uwzględnieniem informacji wizualnej. W ostatnim czasie głównym nurtem działań stało się projektowanie zrównoważone w obliczu kryzysu klimatycznego.

Doświadczenie

Na swoim koncie studio thinking ma m.in. współautorstwo systemów informacji wizualnej dla lotnisk (Kraków Balice, Poznań Ławica), dworców (Poznań, Katowice, Wrocław), obiektów handlowych takich jak Stary Browar, Avenida (Poznań), obiektów publicznych w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie. 

Autorskie działania studia obejmują projekty dla Miasta Poznania, takie obiekty jak pawilon POSiR nad Jeziorem Kierskim, przystanki rowerowe z punktem widokowym w Kiekrzu, koncepcję rewitalizacji Parku na poznańskich Ratajach, wspólnie z prof.Andrzejem Kurzawskim oraz Koalicją Rad Osiedli – społeczną koncepcję zagospodarowania terenów na poznańskim Golęcinie. Przedmiotem działań studia były również wielowymiarowe analizy strategiczne terenów inwestycyjnych, m.in. terenów postoczniowych w Gdańsku. Pełna lista projektów to ponad 30 przedsięwzięć o różnej skali. W zespole stałych współpracowników są architekci, konstruktorzy, projektanci branżowi, kosztorysanci, geodeci.

Zrozumienie

Chętnie zrozumiemy Twoje potrzeby i dla nich przygotujemy odpowiednie rozwiązania. Wierzymy, że każde zagadnienie i problem zawiera w sobie zalążek kluczowych decyzji i wartości, a ich odnalezienie i rozwój jest naszym celem. „Design”, z łaciny: De-signare (najbliżej polskie znaczenie – „desygnować”, „przeznaczać”) – to dla nas: nadawać znaczenie, kształt, wartość. Oznacza, że każde przedsięwzięcie, które ma się zmaterializować, dysponuje ograniczonymi zasobami: materiałami, czasem, pieniędzmi – które trzeba ukierunkować i z sensem wykorzystać.

Sens

Nadajemy właściwy kształt i sens Twoim zamierzeniom. Zaopiekujemy się Twoją przestrzenią, użyjemy w dobry sposób każdą cegłę, ukształtujemy dobrze każdą ścianę, okno i pomieszczenie, dając gwarancję powodzenia przedsięwzięciom, które zamierzasz: czy to będzie budowa wymarzonego lecz kompaktowego domu, urządzenie sklepu czy też reorganizacja usług, które świadczysz, w obliczu transformacji na gospodarkę zrównoważoną.

thinkingarchitects is an innovative, creative architectural studio, founded in 2011 by architect Jakub Gwizdała.
Jakub studied at the Poznań University of Technology and the Technical University in Cottbus. In 2010, Jakub Gwizdała defended thesis at the Poznań University of Technology as part of the Master’s Diploma program, the subject of which was the SPA and hotel project in Puszczykowo. From the same year, JG worked on the conceptual phases of public utility, residential and public space development, focusing on the needs of users, perception of space and comfort of use, including visual information.
Experience
He has co-authored visual information systems for airports (Kraków Balice, Poznań Ławica), railway stations (Poznań, Katowice, Wrocław), commercial facilities such as Stary Browar, Avenida (Poznań), facilities in Warsaw, Wrocław, Lublin and Szczecin. In his original activity, he designed, among others for the City of Poznań, such facilities as the POSiR pavilion at Lake Kierskie, bicycle stops with a viewpoint in Kiekrz, the concept of revitalizing the Park in Poznań’s Ratajach, together with Prof. Andrzej Kurzawski and the Coalition of Housing Estate Councils – a social concept for land development in Poznań Golęcin. He was also involved in the preparation of multidimensional strategic analyzes for a private owner of a former shipyard area in Gdańsk.
Understanding
We understand your needs and we will prepare appropriate solutions for them. We believe that every issue and problem contains the seeds of key decisions and values, and finding and developing them is our goal. „Design”, from Latin: De-signare (the closest Polish meaning is „designate”, „allocate”) – for us it is: to give meaning, shape, value. It means that each undertaking that is to materialize has limited resources: materials, time, money – which must be directed and used sensibly.
Sense
We give the right shape and meaning to your intentions. We will take care of your space, we will use every brick in a good way, we will shape every wall, window and room well, guaranteeing the success of the projects you intend to do: whether it will be the construction of a dream but compact house, a store arrangement or the creation of a unique service point.

We care about YOUR SPACE.

e-mail: we-are@thinkingarchitects.lh.pl

mobile: 0048 607211511