O nas

thinkingarchitects to młode, kreatywne studio architektoniczne, założone w 2011 roku przez architekta Jakuba Gwizdałę.

W 2010 roku Jakub Gwizdała obronił na Politechnice Poznańskiej dyplom prowadzony przez Roberta Koniecznego (KWK Promes) w ramach programu Dyplom u Mistrza, którego przedmiotem był projekt SPA i hotelu w Puszczykowie. Od tego samego roku JG pracował nad konceptualnymi fazami obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowej i małej architektury, skupiając się na potrzebach użytkowników, percepcji przestrzeni i wygody użytkowania, ze szczególnym naciskiem na wartości architektury jako doświadczania, budowania wrażeń, tworzenia przeżyć.

Rozumiemy Twoje potrzeby i dla nich przygotujemy odpowiednie rozwiązania. Wierzymy, że każde zagadnienie i problem zawiera w sobie zalążek kluczowych decyzji i wartości, a ich odnalezienie i rozwój jest naszym celem. „Design”, z łaciny: De-signare (najbliżej polskie znaczenie – „desygnować”, „przeznaczać”) – to dla nas: nadawać znaczenie, kształt, wartość. Oznacza, że każde przedsięwzięcie, które ma się zmaterializować, dysponuje ograniczonymi zasobami: materiałami, czasem, pieniędzmi – które trzeba ukierunkować i z sensem wykorzystać.

Nadajemy właściwy kształt i sens Twoim zamierzeniom. Zaopiekujemy się Twoją przestrzenią, użyjemy w dobry sposób każdą cegłę, ukształtujemy dobrze każdą ścianę, okno i pomieszczenie, dając gwarancję powodzenia przedsięwzięciom, które zamierzasz: czy to będzie budowa wymarzonego lecz kompaktowego domu, urządzenie sklepu czy też stworzenie unikatowego punktu usługowego.

In 2010 Jakub Gwizdała defended M.Sc. thesis under conduct of architect Robert Konieczny (www.kwkpromes.pl).
From the same year Jakub has been dealing with the conceptual stage of designs from small forms (signage, furnitures), through user experience design, to architecture (houses, public spaces, mixed-use). The main fields of activity lay in conceptual designs for housing or commercial spaces, with special concentration on users needs and material use.

We understand your needs and we will prepare appropriate solutions for them.

We believe that every issue and problem contains the seeds of key decisions and values, and finding and developing them is our goal.

„Design”, from Latin: De-signare – for us it is: to give meaning, shape, value. It means that each project that is to materialize has limited resources: materials, time, money – which must be directed and used sensibly.

We give the right shape and meaning to your intentions. We will take care of your space, we will use every brick in a good way, we will shape every wall, window and room well, guaranteeing the success of the projects you intend to do: whether it will be the construction of a dream but compact house, a store arrangement or creating a unique service point.

Thinking is a design-thinking group of architects and information architects, that aims to optimise processes and create innovative solutions for:

  • space – architecture, urban planning, interiors
  • interaction with users, user experience
  • information and its architecture
  • services & products

We manage design and solve problems. We believe, that every design problem contains a solution. Finding it – is what we call “design”.

We care about YOUR SPACE.

e-mail: we-are@thinkingarchitects.lh.pl

mobile: 0048 607211511